Paikalliset yhteystiedot

Voit luoda ja tallentaa yhteystietojen tietoja paikalliseen yhteystietoluetteloon. Paikallisessa yhteystietoluettelossa voi olla enintään 250 merkintää. Kullakin yhteystiedolla voi olla neljä puhelinnumeroa.

Kun olet lisännyt yhteystietoja, voit soittaa yhteystiedolle helposti. Voit myös asettaa pikavalintoja paikallisille yhteystiedoille. Järjestelmänvalvoja voi ladata paikallisen yhteystietoluettelon myös kuulokkeeseen ja viedä yhteystietoluettelon.

Voit avata yhteystietoluettelon päänäytössä tai valikossa .

Lisää paikallinen yhteyshenkilö

Voit lisätä yhteystiedon yhteystietojen luetteloon Voit myös lisätä viimeisimpien soittajan tiedot yhteystietoluetteloon.

1

Valitse Yhteyshenkilöt .

2

Paina Enemmän.

3

Korosta Lisää yhteystieto ja paina Valitse.

4

Valitse Muokkaa.

5

Kirjoita yhteystiedon nimi.

6

Valitse Tallenna.

7

Korosta Työ, Matkapuhelin, Kotipuhelin tai Muu ja paina Muokkaa.

Sinun on lisättävä vähintään yksi puhelinnumero.

8

Anna yhteystiedon numero ja paina Tallenna.

Jos teet virheen, paina Tyhjennä poistaaksesi viimeisen syötetyn merkin.

9

(Valinnainen) Lisää yhteyshenkilölle soittoääni.

  1. Korosta Soittoääni ja paina Muokkaa.

  2. Valitse melodia.

    Voit käyttää Toista-painiketta, jos haluat kuunnella soittoääntä

  3. Paina Valitse-painiketta.

10

Valitse Tallenna.

11

Paina Kyllä.

Soita paikalliselle yhteyshenkilölle

Voit soittaa yhteystietoluettelossa olevalle yhteystiedolle. Jos yhteystiedolle on määritetty useita puhelinnumeroja, voit valita numeron, johon haluat soittaa.

1

Valitse Yhteyshenkilöt .

2

Korosta tietue.

3

(Valinnainen) Jos yhteyshenkilöön on määritetty useita puhelinnumeroita, näytä numero, johon soitetaan, painamalla navigointisoittoääntä oikealle tai vasemmalle.

4

Paina Soita-painiketta.

Muokkaa paikallista yhteyshenkilöä

Voit muokata yhteystietoluettelossa olevaa yhteystietomerkintää.

1

Valitse Yhteyshenkilöt .

2

Muokkaa yhteystietoa korostamalla se.

3

Paina Enemmän.

4

Valitse Muokkaa yhteystietoa.

5

Korosta muutettavia tietoja.

  1. Valitse Muokkaa.

  2. Muuta tiedot

  3. Valitse Tallenna.

6

Muuta haluamasi yhteystieto painamalla Tallenna.

Paikallisen yhteyshenkilön poistaminen

Voit poistaa yhteystiedon yhteystietoluettelosta.

1

Valitse Yhteyshenkilöt .

2

Valitse poistettava yhteystieto.

3

Paina Enemmän.

4

Valitse Poista yhteystieto.

5

Paina kehotettaessa Kyllä.

Kaikkien paikallisten yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa kaikki yhteystiedot yhteystietoluettelosta.

1

Valitse Yhteyshenkilöt .

2

Paina Enemmän.

3

Valitse Poista kaikki yhteyshenkilöt.

4

Paina kehotettaessa Kyllä.