Místní kontakty

Můžete vytvořit a uložit informace o kontaktech do seznamu místních kontaktů. Seznam místních kontaktů může obsahovat až 250 položek. Každý kontakt může mít čtyři telefonní čísla.

Přidaným kontaktům můžete snadno volat. Čísla místních kontaktů můžete přiřadit k rychlých volbám.

Seznam místních kontaktů také může nahrát do sluchátka správce a tento seznam kontaktů lze i exportovat.

Do seznamu kontaktů přistupujete z hlavní obrazovky nebo nabídky.

Přidání místního kontaktu

Do seznamu kontaktů můžete přidat kontakt.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty .

2

Stiskněte tlačítko Více.

3

Označte možnost Přidat kontakt a stiskněte tlačítko Vybrat.

4

Stiskněte tlačítko Upravit.

5

Zadejte jméno kontaktu.

6

Stiskněte tlačítko Uložit.

7

Označte možnost Do zaměstnání, Mobil, Domů nebo Jiné a stiskněte tlačítko Upravit.

Je třeba přidat alespoň jedno telefonní číslo.

8

Zadejte číslo kontaktu a stiskněte tlačítko Uložit.

Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko Vymazat, které odstraní poslední zadaný znak.

9

(Volitelné) Přidejte ke kontaktu vyzváněcí tón.

  1. Označte možnost Vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Upravit.

  2. Vyberte vyzváněcí tón.

    Pomocí volby Přehrát si můžete vyzváněcí tón poslechnout

  3. Stiskněte tlačítko Vybrat.

10

Stiskněte tlačítko Uložit.

11

Stiskněte tlačítko Ano.

Přidání volajícího z historie hovorů do seznamu kontaktů

Můžete přidat informace o volajícím z historie hovorů do místního seznamu kontaktů.

1

Stiskněte tlačítko Historie.

2

Zvýrazněte volajícího z historie hovorů.

3

Stiskněte tlačítko Další, vyberte možnost Uložit jako kontakt a stiskněte tlačítko Vybrat.

4

Zvýrazněte kategorii telefonního číslo a stiskněte tlačítko Přidat.

Číslo, které volající použil k volání, bylo přidáno do pole.

5

Číslo uložíte stisknutím tlačítka Uložit.

6

(Nepovinné) Chcete-li přidat další informace, zvýrazněte pole a stiskněte Přidat.

7

(Nepovinné) Chcete-li jiné informace změnit, zvýrazněte pole a klikněte na tlačítko Upravit.

8

Stisknutím tlačítka Uložit kontakt uložíte.

9

Potvrďte stisknutím možnosti Ano.

Volání místnímu kontaktu

Můžete volat kontaktům, které jsou na seznamu kontaktů. Pokud má kontakt nastaveno více telefonních čísel, můžete zvolit číslo, na které chcete volat.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty .

2

Označte položku.

3

(Volitelné) Pokud má kontakt nastaveno více telefonních čísel, stisknutím vlevo nebo vpravo na navigačním kruhu zobrazíte číslo , na které chcete volat.

4

Stiskněte tlačítko Hovor.

Úprava místního kontaktu

Položky kontaktů na seznamu kontaktů můžete upravovat.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty .

2

Označte kontakt, který chcete upravit.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Upravit kontakt.

5

Označte informaci, kterou chcete změnit.

  1. Stiskněte tlačítko Upravit.

  2. Informaci změňte.

  3. Stiskněte tlačítko Uložit.

6

Změnu položky kontaktu uložíte stisknutím tlačítka Uložit.

Odstranění místního kontaktu

Kontakty na seznamu kontaktů můžete odstranit.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty .

2

Označte kontakt, který chcete odstranit.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Smazat kontakt.

5

Když se zobrazí výzva, stiskněte možnost Ano.

Odstranit všechny místní kontakty

Ze seznamu kontaktů můžete odstranit všechny kontakty.

1

Stiskněte tlačítko Kontakty .

2

Stiskněte tlačítko Více.

3

Vyberte možnost Smazat všechny kontakty.

4

Když se zobrazí výzva, stiskněte možnost Ano.