Yerel Kişiler

Yerel kişiler listesinde kişilerle ilgili bilgiler oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Yerel kişiler listesi en fazla 250 girdi içerebilir. Her kişinin dört telefon numarası olabilir.

Kişileri ekledikten sonra bir kişiyi kolayca arayabilirsiniz. Yerel kişiler için hızlı arama oluşturabilirsiniz.

Ayrıca yöneticiniz ahizeye yerel kişiler listesi yükleyebilir ve kişiler listenizi dışa aktarabilir.

Kişi listesine ana ekrandan veya Menüden ulaşabilirsiniz.

Yerel Kişi Ekleme

Kişi listesine bir kişi ekleyebilirsiniz.

1

Kişiler düğmesine basın.

2

Daha Fazla'ya basın.

3

Kişi Ekle'yi seçin ve Seç'e basın.

4

Düzenle'ye basın.

5

Kişinin adını girin.

6

Kaydet düğmesine basın.

7

İş, Mobil, Ev veya Diğer'i seçin ve Düzenle'ye basın.

En az bir telefon numarası eklemeniz gerekir.

8

Kişi numarasını girin ve Kaydet'e basın.

Hata yaparsanız, girilen son karakteri silmek için Temizle'ye basın.

9

(İsteğe bağlı) Kişiye bir zil sesi ekleyin.

  1. Zil Sesi'ni seçin ve Düzenle'ye basın.

  2. Bir melodi seçin.

    Zil sesini duymak için Oynat'ı kullanabilirsiniz.

  3. Seç'e basın.

10

Kaydet düğmesine basın.

11

Evet düğmesine basın.

Son Arayanı Kişi Listenize Ekleme

Son arayanın bilgilerini yerel kişi listenize ekleyebilirsiniz.

1

Son Çağrılar düğmesine basın.

2

Son arayanları vurgulayın.

3

Diğer düğmesine basın, Kişi olarak kaydet'i vurgulayıp Seç'e basın.

4

Telefon numarası için kategoriyi vurgulayın ve Ekle'ye basın.

Arayanın sizi aramak için kullandığı numara, alana eklenir.

5

Numarayı kaydetmek için Kaydet'e basın.

6

(İsteğe bağlı) Başka bilgiler eklemek için alanı vurgulayıp Ekle'ye basın.

7

(İsteğe bağlı) Başka bilgileri değiştirmek için alanı vurgulayıp Düzenle'ye basın.

8

Kişiyi kaydetmek için Kaydet'e basın.

9

Onaylamak için Evet'e basın.

Yerel Kişi Arama

Kişiler listenizdeki bir kişiyi arayabilirsiniz. Kişinin birden fazla telefon numarası bulunuyorsa aramak istediğiniz numarayı seçebilirsiniz.

1

Kişiler düğmesine basın.

2

Bir girdi seçin.

3

(İsteğe bağlı) Kişinin birden fazla telefon numarası bulunuyorsa gezinme halkasında sağa veya sola basarak aranacak numarayı görüntüleyin.

4

Ara'ya basın.

Yerel Kişiyi Düzenleme

Kişi listesinde bir kişi girdisini düzenleyebilirsiniz.

1

Kişiler düğmesine basın.

2

Düzenlemek için kişiyi seçin.

3

Daha Fazla'ya basın.

4

Kişiyi düzenle'yi seçin.

5

Değiştirilecek bilgiyi seçin.

  1. Düzenle'ye basın.

  2. Bilgiyi değiştirin.

  3. Kaydet düğmesine basın.

6

Kişi girdisini değiştirmek için Kaydet'e basın.

Yerel Kişiyi Silme

Kişi listesindeki bir kişiyi silebilirsiniz.

1

Kişiler düğmesine basın.

2

Silinecek kişiyi seçin.

3

Daha Fazla'ya basın.

4

Kişiyi sil'i seçin.

5

İstemde Evet'e basın.

Tüm Yerel Kişileri Silme

Kişi listesindeki tüm kişileri silebilirsiniz.

1

Kişiler düğmesine basın.

2

Daha Fazla'ya basın.

3

Tüm kişileri sil'i seçin.

4

İstemde Evet'e basın.