Действията, предприети в един раздел на браузъра, не засягат таймера за неактивност на прозореца или раздела, в който е отворен Control Hub. Потребителите трябва да са активни във всеки прозорец или раздел с отворен Control Hub в рамките на зададеното време, или ще излязат.

Наличните стойности, които можете да зададете за изчакване на неактивна сесия, са:

  • 10 минути.

  • 20 минути – Това е времето по подразбиране, през което сесиите на Control Hub могат да останат неактивни.

  • 40 минути.

  • 1 час.

  • 2 часа.

  • 4 часа.

  • 8 часа.

  • 12 часа.

1

Влезте в Контролен център , и отидете на Управление > Настройки на организацията и превъртете до Времето за изчакване раздел.

2

по-долу Време за изчакване на изчакване на Webex Control Hub , изберете времето, през което потребителите на Control Hub могат да останат неактивни.