Действията, предприети в един раздел на браузъра, не оказват влияние върху таймера за престой на прозореца или раздела, който има отворен център за управление. Потребителите трябва да са активни във всеки прозорец или раздел с отворен център за управление в рамките на зададения час или те ще бъдат излезли.

Наличните стойности, които можете да зададете за изчакване на сесия на престой, са:

  • 10 минути.

  • 20 минути – Това е количеството време по подразбиране, което сесиите на контролния център могат да останат бездейни.

  • 40 минути.

  • 1 час.

  • 2 часа.

  • 4 часа.

  • 8 часа.

  • 12 часа.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comНастройки , ипревъртете до секцията "Изчакване на престой".

2

Включете превключвателя под контролния център Idle Timeout.

3

По-долу Изчакване на центъра за управлениеизберете времето, през което потребителите на контролния център могат да останат в престой.