Åtgärder som vidtas på en webbläsarflik påverkar inte inaktiv timer för fönstret eller fliken som har Control Hub öppen. Användare måste vara aktiva i varje fönster eller flik med Control Hub öppet inom den inställda tiden, annars loggas de ut.

De tillgängliga värdena som du kan ange för timeout för inaktiv session är:

  • 10 minuter.

  • 20 minuter – detta är standardtiden som Control Hub-sessioner kan förbli inaktiva.

  • 40 minuter.

  • 1 timme.

  • 2 timmar.

  • 4 timmar.

  • 8 timmar.

  • 12 timmar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Inställningar ochbläddrar till avsnittet Timeout för inaktivitet.

2

Aktivera växeln under Control Hub Timeout för inaktivitet.

3

Under Timeout för Control Hubväljer du hur lång tid Control Hub-användarna kan förbli inaktiva.