Radnje preuzete na jednoj kartici pregledača ne utiču na neaktivni tajmer prozora ili kartice na kojoj je control Hub otvoren. Korisnici moraju da budu aktivni u svakom prozoru ili kartici na platformi Control Hub u roku ili će biti odjavljeni.

Dostupne vrednosti koje možete podesiti za istek vremena mirovanja sesije su:

  • 10 minuta.

  • 20 minuta – Ovo je podrazumevano vreme kada sesije platforme Control Hub mogu da ostanu neaktivne.

  • 40 minuta.

  • 1 sat vremena.

  • 2 sata.

  • И4 иasa.

  • 8 sati.

  • 12 sati.

1

Prijavite se na Control Hub i idite na stranicu Upravljanje > podešavanja organizacije i pomerite se do odeljka Istek vremena mirovanja.

2

U Webex režimu mirovanja na platformi Control Hub izaberite vreme mirovanja korisnika platforme Control Hub koje korisnici mogu da ostanu u režimu mirovanja.