Radnje preduzete na jednoj kartici pregledača ne utiču na tajmer u levka prozora ili karticu na koju je otvoreno kontrolno čvorište. Korisnici moraju biti aktivni u svakom prozoru ili kartici sa otvorenim kontrolnim čvorištem u okviru vremenskog skupa ili će biti odjamćeni.

Dostupne vrednosti koje možete postaviti za vremensko vreme sesije u ponedeljak su:

  • 10 minuta.

  • 20 minuta – Ovo je podrazumevano vreme kada sesije kontrolnog čvorišta mogu da ostanu u režimu.

  • 40 minuta.

  • 1 sat.

  • Dva sata.

  • 4 sata.

  • 8 sati.

  • 12 sati.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na postavke i pomerite se do odeljka Vremensko osmatračnici u stanje u poz.

2

Uključite prekidač ispod vremenskog rasporeda upravljača kontrolnog čvorišta.

3

Ispod vremenskog rasporeda kontrolnogčvorišta izaberite vreme koje korisnici kontrolnog čvorišta mogu da ostanu u šmeku.