Handlinger som utføres i én nettleserfane, påvirker ikke tidtakeren for inaktiv modus i vinduet eller fanen som har Control Hub åpen. Brukere må være aktive i hvert vindu eller hver fane med Control Hub åpen innen angitt tid, hvis ikke blir de logget av.

De tilgjengelige verdiene du kan angi for et tidsavbrudd for inaktiv økt, er:

  • 10 minutter.

  • 20 minutter – Dette er standardtiden som Control Hub-økter kan forbli inaktive.

  • 40 minutter.

  • 1 time.

  • 2 timer.

  • 4 timer.

  • 8 timer.

  • 12 timer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Innstillinger og blar til delen Tidsavbrudd på grunn av inaktivitet.

2

Slå på bryteren under Tidsavbrudd for inaktiv Control Hub.

3

Under Tidsavbrudd for Control Hub velger du hvor lenge Control Hub-brukere kan være inaktive.