Akce prováděné na jedné kartě prohlížeče nemají vliv na časovač nečinnosti okna nebo karty, na které je otevřený nástroj Control Hub. Uživatelé musí být aktivní v každém okně nebo kartě s otevřeným prostředím Control Hub během nastaveného času, jinak budou odhlášeni.

Dostupné hodnoty, které můžete nastavit pro časový limit nečinné relace, jsou:

  • 10 minutách.

  • 20 minut – Toto je výchozí doba, po kterou mohou relace Control Hub zůstat nečinné.

  • 40 minut.

  • 1 hodina.

  • 2 hodin.

  • 4 hodin.

  • 8 hodin.

  • 12 hodin.

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub a přejděte na Management > Nastavení organizace a přejděte na Časové limity nečinnosti části.

2

Níže Časový limit nečinnosti centra Webex Control Hub , vyberte dobu, po kterou mohou uživatelé Control Hub zůstat nečinní.