Akce na jedné kartě prohlížeče nemají vliv na nečinný časovač okna nebo karty, ve které je ovládací centrum otevřené. Uživatelé musí být aktivní v každém okně nebo na kartě s otevřeným Ovládacím centrem v nastaveném čase, jinak budou odhlásěn.

Dostupné hodnoty, které můžete nastavit pro časový limit nečinné relace, jsou:

  • 10 minut.

  • 20 minut – Toto je výchozí doba, po kterou mohou relace Ovládacího centra zůstat nečinné.

  • 40 minut.

  • 1 hodina.

  • 2 hodiny.

  • 4 hodiny.

  • 8 hodin.

  • 12 hodin.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte do Nastavení a přejděte do části Časovélimity nečinnosti.

2

Zapněte přepínač pod časovým limitem nečinnosti Ovládacího centra.

3

V části Časový limit ovládacího centravyberte dobu, po kterou mohou uživatelé Ovládacího centra zůstat nečinní.