פעולות שבוצעו בכרטיסיית דפדפן אחת אינן משפיעות על הטיימר הבלתי פעיל של החלון או הכרטיסייה שבהם Control Hub פתוח. המשתמשים חייבים להיות פעילים בכל חלון או כרטיסייה עם Control Hub פתוח בזמן שנקבע, אחרת הם ייצאו מהחשבון.

הערכים הזמינים שתוכל להגדיר עבור פסק זמן של הפעלה סרק הם:

  • 10 דקות.

  • 20 דקות - זהו פרק הזמן המוגדר כברירת מחדל שבו הפעלות של Control Hub יכולות להישאר לא פעילות.

  • 40 דקות.

  • שעה אחת.

  • 2 שעות.

  • 4 שעות.

  • 8 שעות.

  • 12 שעות.

1

היכנס אל רכזת בקרה , ולך אל ניהול > הגדרות ארגון , וגלול אל ה- פסק זמן סרק סעיף.

2

למטה פסק זמן סרק של Webex Control Hub , בחר את משך הזמן שמשתמשי Control Hub יוכלו להישאר פעילים.