פעולות שננקטו בכרטיסיית דפדפן אחת אינן משפיעות על הטיימר הלא פעיל של החלון או הכרטיסייה שמרכז הבקרה פתוח. המשתמשים חייבים להיות פעילים בכל חלון או כרטיסיה כאשר Control Hub פתוח בתוך הגדרת הזמן או שהם ייצאו החוצה.

הערכים הזמינים שבאפשרותך להגדיר עבור פסק זמן לא פעיל הם:

  • 10 דקות.

  • 20 דקות – זהו משך הזמן המוגדר כברירת מחדל שבו הפעלות Control Hub יכולות להישאר במצב לא פעיל.

  • 40 דקות.

  • 1 שעה.

  • שעתיים.

  • 4 שעות.

  • 8 שעות.

  • 12 שעות.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל הגדרותוגלול אל המקטע פסקי זמן לא פעילים .

2

הפעל את המתג מתחת לפסק זמןלא פעיל של רכזת הבקרה.

3

מתחת לפסק זמן של מרכז הבקרה, בחר את משך הזמן שבו משתמשי Control Hub יכולים להישאר במצב לא פעיל.