Akcie vykonané na jednej karte prehliadača nemajú vplyv na časovač nečinnosti okna alebo karty, na ktorej je otvorený Control Hub. Používatelia musia byť aktívni v každom okne alebo karte s otvoreným Control Hub počas nastaveného času, inak budú odhlásení.

Dostupné hodnoty, ktoré môžete nastaviť pre časový limit nečinnej relácie, sú:

  • 10 minút.

  • 20 minút – Toto je predvolený čas, počas ktorého môžu relácie Control Hub zostať nečinné.

  • 40 minút.

  • 1 hodina.

  • 2 hodiny.

  • 4 hodiny.

  • 8 hodín.

  • 12 hodín.

1

Prihláste sa do Control Huba prejdite na Zvládanie > Nastavenia organizáciea prejdite na položku Časové limity nečinnosti oddiele.

2

Nižšie Časový limit nečinnosti Webex Control Hub, vyberte čas, počas ktorého môžu používatelia Control Hub zostať nečinní.