Radnje poduzete na jednoj kartici preglednika ne utječu na tajmer mirovanja prozora ili kartice koja ima otvoren Control Hub. Korisnici moraju biti aktivni u svakom prozoru ili kartici s otvorenim Control Hub unutar postavljenog vremena ili će biti odjavljeni.

Dostupne vrijednosti koje možete postaviti za vremensko ograničenje sesije mirovanja su:

  • 10 minuta.

  • 20 minuta – Ovo je zadana količina vremena u kojoj sesije Control Huba mogu ostati neaktivne.

  • 40 minuta.

  • 1 sat.

  • 2 sata.

  • 4 sata.

  • 8 sati.

  • 12 sati.

1

Prijavite se na Kontrolno čvorište , i idite na Upravljanje > Postavke organizacije , i pomaknite se na Vremenska ograničenja mirovanja odjeljak.

2

Ispod Istek neaktivnosti Webex Control Hub-a , odaberite vrijeme koje korisnici Control Huba mogu ostati neaktivni.