Akcje wykonane na jednej karcie przeglądarki nie wpływają na licznik czasu bezczynności okna lub karty, na której jest otwarte narzędzie Control Hub. Użytkownicy muszą być aktywni w każdym oknie lub karcie z otwartym Control Hub w ustawionym czasie, w przeciwnym razie zostaną wylogowani.

Dostępne wartości, które można ustawić dla limitu czasu bezczynności sesji, to:

  • 10 minut.

  • 20 minut — jest to domyślny czas, przez który sesje Control Hub mogą pozostawać bezczynne.

  • 40 minut.

  • 1 godzina.

  • 2 godziny.

  • 4 godziny.

  • 8 godzin.

  • 12 godzin.

1

Zaloguj się do Centrum sterowania i przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji i przewiń do Limity czasu bezczynności sekcji.

2

Poniżej Limit czasu bezczynności Webex Control Hub , wybierz czas, przez który użytkownicy Control Hub mogą pozostawać bezczynni.