Działania wykonywane na jednej karcie przeglądarki nie mają wpływu na czasomierz bezczynności okna lub karty, na której jest otwarte centrum sterowania. Użytkownicy muszą być aktywni w każdym oknie lub na każdej karcie z centrum sterowania otwartym w ustalonym czasie, w przeciwnym razie zostaną wylogowane.

Dostępne wartości, które można ustawić dla limitu czasu bezczynności sesji, to:

  • 10 minut.

  • 20 minut — jest to domyślny czas, przez jaki sesje usługi Control Hub mogą pozostawać bezczynne.

  • 40 minut.

  • 1 godzina.

  • 2 godziny.

  • 4 godziny.

  • 8 godzin.

  • 12 godzin.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Ustawień i przewiń do sekcji Limity czasu bezczynności.

2

Włącz przełącznik w obszarze Control Hub Idle Timeout.

3

W obszarze Limit czasu centrumsterowania wybierz czas, przez jaki użytkownicy centrum sterowania mogą pozostać bezczynni.