Режимът на излъчване е насочен към услуги за излъчване и запис, при които искате да предадете само видеоклипа на вашите зрители. Те няма да виждат иконите, контролите и съобщенията, които обикновено са предназначени само за човека в стаята.

За да настроите устройство в режим на излъчване:

1

Влезте в локалния уеб интерфейс на устройството.

2

Отидете на Настройки > Конфигурации .

3

Превъртете надолу и изберете Потребителски интерфейс .

4

Превъртете до OSD > Режим и изберете Безпрепятствено .

Зададено на Автоматично (по подразбиране), устройството ще работи в нормален режим и индикаторите, известията и контролите ще бъдат включени във видеопотока, както обикновено.