Режимът на излъчване е насочен към услуги за излъчване и запис, където искате да показвате само видеото на зрителите си. Те няма да виждат иконите, контролите за повикване и известията, които обикновено са предназначени само за лицата в стаята.

Можете да настроите дадено устройство в режим на излъчване чрез достъп до локалния уеб интерфейс. Прочетете статията Разширени настройки за повече информация как да получите достъп до нея.

Първо изберете Settings (Настройки) от менюто вляво. Под Конфигурации изберете следното:

Потребителски интерфейс >OSD > Mode. Изберете Безпрепятствено .

Зададено на Автоматично (по подразбиране), устройството ще работи в нормален режим, а индикаторите, известията и контролите ще бъдат включени във видеопотока.