Kringkastingsmodus er rettet mot kringkastings- og opptakstjenester der du bare vil vise videoen til seerne dine. De vil ikke se ikonene, samtalekontrollene og varslene som vanligvis bare er ment for personene i rommet.

Du kan sette en enhet til kringkastingsmodus ved å åpne det lokale webgrensesnittet. Les artikkelen om avanserte innstillinger for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

Først velger du Innstillinger fra menyen til venstre. Velg følgende under Konfigurasjoner:

Brukergrensesnitt>OSD >modus . Velg Uhindret .

Sett til Auto (standard), enheten vil kjøre i normal modus, og indikatorer, varsler og kontroller vil bli inkludert i videostrømmen.