Režim emitovanja je usmeren na emitovanje i snimanje usluga na koje želite da prosledite samo video zapis gledaocima. Oni neće videti ikone, kontrole i poruke koje su obično namenjene samo osobi u prostoriji.

Da biste podesili uređaj na režim emitovanja:

1

Prijavite se na lokalni Veb interfejs uređaja.

2

Idite na postavke > konfiguracije .

3

Pomerite se nadole i izaberite UserInterface .

4

Pomerite se u OSD > i izaberite stavku Neometano .

Postavljen na opciju "Automatski" (podrazumevano), uređaj će se pokrenuti u normalnom režimu i indikatori, obaveštenja i kontrole će biti uključeni u video tok kao i obično.