Režim emitovanja ima za cilj emitovanje i snimanje usluga na kojima želite da prikažete samo video zapis gledaocima. Oni neće videti ikone, kontrole poziva i obaveštenja koja su obično namenjena samo osobama u prostoriji.

Uređaj možete podesiti na režim emitovanja tako što ćete pristupiti lokalnom Veb interfejsu. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite.

Prvo izaberite postavke iz menija sa leve strane. U okviru Konfiguracije odaberite sledeće:

UserInterface > OSD > Mode . Izaberite opciju "Nekontrolisano" .

Podešeno na "Automatsko(podrazumevano"), uređaj će se pokrenuti u normalnom režimu, a indikatori, obaveštenja i kontrole biće uključeni u video tok.