Režim emitovanja je usmeren na usluge emitovanja i snimanja gde želite da prosledite samo video gledaocima. Neće vidjeti ikone, komande i poruke koje su obično namijenjene samo osobi u prostoriji.

Da biste podesili uređaj na režim emitovanja:

1

Prijavite se na lokalni veb interfejs uređaja.

2

Idite na Podešavanja > Konfiguracije.

3

Pomerite nadole i izaberite UserInterface.

4

Pomerite se na OSD > Režim i izaberite Neometano.

Podesite na Auto (podrazumevano), uređaj će raditi u normalnom režimu i indikatori, obaveštenja i kontrole će biti uključeni u video strim kao i obično.