מצב שידור מיועד לשידור ולהקלטת שירותים שבהם ברצונך להציג רק את הווידאו למציגים. הם לא יראו את הסמלים, את פקדי השיחות, והודעות שבדרך כלל מיועדות לאנשים שבחדר.

ניתן להגדיר התקן למצב שידור על-ידי גישה לממשק האינטרנט המקומי. קרא את המאמר ' הגדרות מתקדמות ' לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה אליו.

תחילה, בחר הגדרות מהתפריט שמשמאל. תחת תצורות , בחר את הפרטים הבאים:

UserInterface > במצב > OSD. בחר את האפשרות ' לא פתוח ' .

מוגדר לאוטומטי (ברירת מחדל), ההתקן יפעל במצב רגיל, ומחוונים, הודעות ופקדים ייכללו בזרם הווידאו.