מצב שידור מיועד לשירותי שידור והקלטה שבהם ברצונך להציג רק את הווידאו לצופים שלך. הם לא יראו את הסמלים, פקדי השיחות וההודעות המיועדים בדרך כלל רק לאנשים בחדר.

באפשרותך להגדיר התקן למצב שידור על-ידי גישה לממשק האינטרנט המקומי. קרא את המאמר הגדרות מתקדמות לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגישה אליו.

ראשית, בחר הגדרות מהתפריט בצד שמאל. תחת תצורות , בחר את האפשרויות הבאות:

UserInterface > OSD > Mode . בחר באפשרות ללא חסם .

הגדר לאוטומטי (ברירת מחדל), ההתקן יפעל במצב רגיל ומחוונים, הודעות ופקדים ייכללו בזרם הווידאו.