מצב שידור מיועד לשידור והקלטה של שירותים שבהם ברצונך להעביר רק את הווידאו לצופים. הם לא יראו את הסמלים, הפקדים וההודעות המיועדות בדרך כלל רק לאדם שבחדר.

כדי להגדיר התקן למצב שידור:

1

היכנס לממשק האינטרנט המקומי של ההתקן.

2

עבור אל הגדרות > תצורות .

3

גלול למטה ובחר UserInterface .

4

גלול למצב > בתפריט המסך ובחר באפשרות הביטול .

מוגדר אוטומטית (ברירת מחדל), המכשיר יפעל במצב רגיל ומחוונים, הודעות ופקדים ייכלל בזרם הווידאו כרגיל.