Tryb Broadcast jest przeznaczony dla serwisów nadawczych i nagraniowych, w których chcesz przekazać widzom tylko wideo. Nie zobaczą ikon, elementów sterujących i komunikatów, które zazwyczaj są przeznaczone tylko dla osoby znajdującej się w pomieszczeniu.

Aby ustawić urządzenie w tryb transmisji:

1

Zaloguj się do lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia.

2

Przejdź do opcji Ustawienia > Konfiguracje.

3

Przewiń w dół i wybierz UserInterface.

4

Przewiń do OSD > Tryb i wybierz opcję Niezakłócony.

Po ustawieniu opcji Auto (domyślnie) urządzenie będzie działać w trybie normalnym, a wskaźniki, powiadomienia i elementy sterujące będą uwzględniane w strumieniu wideo w zwykły sposób.