Tryb transmisji jest przeznaczony do usług transmisji i nagrywania, w których chcesz wyświetlać widzom wyłącznie wideo. Nie zobaczą ikon, elementów sterujących połączeniami ani powiadomień, które zazwyczaj są przeznaczone tylko dla osób znajdujących się w pokoju.

Możesz ustawić urządzenie w tryb rozgłoszeniowy, uzyskując dostęp do lokalnego interfejsu internetowego. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane , aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać do nich dostęp.

Wybierz opcję Ustawienia z menu po lewej stronie. W obszarze Konfiguracje wybierz następujące opcje:

Interfejs użytkownika > OSD > Tryb . Wybierz Bez przeszkód .

Ustaw Auto (domyślnie), urządzenie będzie działać w trybie normalnym, a wskaźniki, powiadomienia i elementy sterujące zostaną uwzględnione w strumieniu wideo.