Režim vysílání je určený pro služby vysílání a nahrávání, kdy chcete sledujícím osobám zobrazovat jen video. Nevidí žádné ikony, ovládací prvky a zprávy, které jsou obvykle určené pouze osobě v místnosti.

Nastavení režimu vysílání v zařízení:

1

Přihlaste se k místnímu webovému rozhraní zařízení.

2

Přejděte do části Nastavení > Konfigurace.

3

Posuňte se dolů a zvolte možnost Uživatelské rozhraní.

4

Posuňte se k položce OSD > Režim a vyberte možnost Unobstructed (Bez uživatelského rozhraní).

Když vyberete nastavení Automaticky (výchozí), zařízení bude používat normální režim a součástí datového proudu videa budou jako obvykle indikátory, oznámení a ovládací prvky.