Režim vysílání je zaměřen na vysílací a nahrávací služby, kde chcete divákům zobrazit pouze video. Neuvidí ikony, ovládací prvky hovorů a oznámení, které jsou obvykle určeny pouze pro osoby v místnosti.

Zařízení můžete nastavit do režimu vysílání přístupem k místnímu webovému rozhraní. Další informace o tom, jak se k němu dostat, najdete v článku Rozšířená nastavení .

Nejprve v nabídce vlevo vyberte možnost Nastavení. V části Konfigurace zvolte následující možnosti:

Uživatelské rozhraní > OSD > Mode . Vyberte možnost Bez překážek .

Nastavte na hodnotu Automaticky (výchozí), zařízení poběží v normálním režimu a indikátory, oznámení a ovládací prvky budou zahrnuty do streamu videa.