Režim vysílání je zaměřen na vysílání a nahrávání služeb, kde chcete předat pouze video na své diváky. Neuvidí ikony, ovládací prvky a zprávy, které jsou obvykle určeny pouze pro osobu v místnosti.

Nastavení zařízení do režimu vysílání:

1

Přihlaste se do místního webového rozhraní zařízení.

2

Přejděte do Nastavení > Konfigurace.

3

Přejděte dolů a vyberte položku UserInterface (Uživatelské rozhraní).

4

Přejděte do nabídky OSD > Režim a vyberte možnost Bez překážek.

Nastavte na Auto (výchozí), zařízení bude běžet v normálním režimu a indikátory, oznámení a ovládací prvky budou zahrnuty do video streamu jako obvykle.