Broadcast-läget är inriktat på sändnings- och inspelningstjänster där du bara vill visa videon för dina tittare. De kommer inte att se ikoner, samtalskontroller och aviseringar som vanligtvis bara är avsedda för personerna i rummet.

Du kan ställa in en enhet på sändningsläge genom att komma åt det lokala webbgränssnittet. Läs artikeln Avancerade inställningar för information om hur man kommer åt det.

Välj först Inställningar på menyn till vänster. Under Konfigurationer väljer du följande:

Användargränssnitt > OSD > Läge . Välj Ohindrat .

Ställ in på Auto (standard), enheten körs i normalt läge och indikatorer, aviseringar och kontroller kommer att inkluderas i videoströmmen.