Sändningsläget är avsett för sändnings- och inspelningstjänster där du bara vill överföra video till dina tittare. De ser inte de ikoner, kontroller och meddelanden som vanligtvis är avsedda för personer i rummet.

Så här ställer du in en enhet i sändningsläge:

1

Logga in i enhetens lokala webbgränssnitt.

2

Öppna Inställningar > Konfigurationer.

3

Bläddra nedåt och välj Användargränssnitt.

4

Bläddra till OSD-> Läge och välj Obehindrad.

Ställ in som Auto (standard), enheten körs i normalt läge och indikeringar, aviseringar och kontroller finns med i videoströmmen som vanligt.