Sändningsläge är avsett för sändning och inspelningstjänster där du endast vill ge videon till dina tittare. De ser inte ikonerna, kontrollerna och meddelandena som vanligtvis endast är avsedda för personen i rummet.

Gör så här för att ställa in en enhet i broadcastläge:

1

Logga in på enhetens lokala webbgränssnitt.

2

Gå till Inställningar > Konfigurationer .

3

Rulla ner och välj UserInterface .

4

Bläddra till OSD > läge och välj Obegränsad .

Inställd på Auto (standard) kommer enheten att köras i normalt läge och indikatorer, aviseringar och kontroller kommer att inkluderas i videoströmmen som vanligt.