Udsendelsestilstanden er afhængig af udsendelses- og optagelsestjenester, hvor du kun ønsker at videregive videoen til dine seere. De kan ikke se ikoner, kontrolfunktioner og meddelelser, der typisk kun er beregnet for personen i lokalet.

Sådan indstilles en enhed til udsendelsestilstand:

1

Log ind på enhedens lokale webgrænseflade.

2

Gå til Indstillinger > Konfigurationer .

3

Rul ned, og vælg Brugergrænseflade .

4

Rul til OSD->tilstand , og vælg Ikke tilsløret .

Indstil til Automatisk (standard) vil enheden køre i normal tilstand, og indikatorer, meddelelser og kontroller vil blive inkluderet i videostream som sædvanligt.