1

Докато сте на телефонен разговор, изберете Още и след това изберете Задържане. След като поставите повикването на изчакване, списъкът ви с интервали показва, че е на изчакване .

2

За да се върнете към задържаното си обаждане, изберете го от списъка с интервали и след това изберете Възобновяване.


 

В зависимост от опциите за извикване, с които сте били настроени, може да можете да възобновите обаждането на телефона, работния плот или мобилното си устройство.

Ако сте свързани със слушалки Cisco, можете също да задържите и възобновите обаждането от слушалките. За повече информация вижте Извършване и отговаряне на повиквания с помощта на слушалките Cisco 730 или Използвайте Вашите Cisco слушалки 500 Series.

1

Докато сте на телефонен разговор, докоснете "Още" и след това изберете Задържане. Списъкът ви с интервали показва, че обаждането Ви е задържано .

2

За да се върнете към задържаното си обаждане, изберете го от списъка с интервали и след това докоснете Възобновяване.


 

В зависимост от опциите за извикване, с които сте били настроени, може да можете да възобновите обаждането на телефона, работния плот или мобилното си устройство.