1

Докато сте на телефонно обаждане, изберете Още и след това изберете Задържане. След като поставите повикването на изчакване, вашият списък с интервали показва, че е на изчакване .

2

За да се върнете към задържаното повикване, изберете го от списъка с интервали и след това изберете Подновяване.


 

В зависимост от опциите за обаждания, с които сте настроени, може да успеете да възобновите обаждането на бюрото си, на настолния си телефон или на мобилното си устройство.

Ако сте свързани към слушалки Cisco, можете също да задържите и възобновите обаждането от слушалките. За повече информация вижте Извършване и отговор на повиквания чрез Cisco Headset 730 или Използвайте вашитеCisco Headset 500 Series.

1

Докато сте на телефонно обаждане, докоснете Още и след това изберете Задържане. Вашият списък с интервали показва, че вашето повикване е на изчакване .

2

За да се върнете към задържаното обаждане, изберете го от списъка с интервали и след това докоснете Resume.


 

В зависимост от опциите за обаждания, с които сте настроени, може да успеете да възобновите обаждането на бюрото си, на настолния си телефон или на мобилното си устройство.