1

Under et telefonopkald skal du vælge Mere og derefter vælge Hold. Når du har sat opkaldet på hold, viser listen over rum, at det er i venteposition .

2

For at gå tilbage til dit afholdte opkald skal du vælge det fra listen over rum og derefter vælge Genoptag.


 

Afhængigt af de opkaldsmuligheder, du er blevet konfigureret med, kan du muligvis genoptage opkaldet på din fastnettelefon, desktop eller mobilenhed.

Hvis du er forbundet til et Cisco-headset, kan du også holde og genoptage opkaldet fra headsettet. Få yderligere oplysninger i Foretag og besvar opkald med Cisco Headset 730 eller Brug cisco headset 500-serien.

1

Mens du er i gang med et telefonopkald, skal du trykke på Mere og derefter vælge Hold. Din rumliste viser, at dit opkald er i venteposition .

2

For at gå tilbage til dit afholdte opkald skal du vælge det fra listen med rum og derefter trykke på Genoptag.


 

Afhængigt af de opkaldsmuligheder, du er blevet konfigureret med, kan du muligvis genoptage opkaldet på din fastnettelefon, desktop eller mobilenhed.