1

Under en telefonsamtale velger du Merog velg deretter Vent . Når du har satt samtalen på vent, viser områdelisten at den er satt på vent.

2

Hvis du vil gå tilbake til samtale på vent på vent , velger du den fra områdelisten og velger deretter Fortsett.


 

Avhengig av anropsalternativer du har blitt konfigurert med, kan det hende du kan gjenoppta samtalen på bordtelefon, skrivebordet eller mobilenhet.

Hvis du er koblet til et Cisco-headset, kan du også holde på og gjenoppta samtalen fra headsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreta og svare på anrop med Cisco Headset 730 eller Bruke Cisco Headset 500 Series.

1

Mens du er i en telefonsamtale trykker du på Merog velg deretter Vent . Områdelisten din viser at samtalen er på vent.

2

Hvis du vil gå tilbake til samtale på vent på vent , velger du den fra områdelisten og trykker på Fortsett.


 

Avhengig av anropsalternativer du har blitt konfigurert med, kan det hende du kan gjenoppta samtalen på bordtelefon, skrivebordet eller mobilenhet.