1

Velg Mer mens du er i en telefonsamtale, og velg deretter Hold. Når du har satt samtalen på vent, viser Spaces -listen at den er på vent .

2

Hvis du vil gå tilbake til samtalen du har holdt, velger du den fra Spaces -listen og velger Fortsett.


 

Avhengig av oppringingsalternativene du er konfigurert med, kan det hende du kan gjenoppta samtalen på bordtelefonen, skrivebordet eller mobilenheten.

Hvis du er koblet til et Cisco-hodesett, kan du også holde og gjenoppta samtalen fra headsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreta og svare på anrop med Cisco Headset 730 eller Bruke Cisco Headset 500 Series.

1

Trykk Mer mens du er i en telefonsamtale, og velg deretter Hold. Spaces -listen viser at samtalen er på vent .

2

Hvis du vil gå tilbake til samtalen du har holdt, velger du den fra Spaces -listen og tapper fortsett.


 

Avhengig av oppringingsalternativene du er konfigurert med, kan det hende du kan gjenoppta samtalen på bordtelefonen, skrivebordet eller mobilenheten.