1

Během telefonního hovoru vyberte Další a pak vyberte Podržet. Po přidržení hovoru se v seznamu mezer zobrazí, že je přidržený.

2

Pokud se chcete vrátit k pozdrženému hovoru, vyberte ho ze seznamu mezer a pak vyberte Pokračovat.


 

V závislosti na možnostech volání, které jste nastavili, můžete hovor obnovit na stolním telefonu, stolním počítači nebo mobilním zařízení.

Pokud jste připojeni ke sluchátkům s mikrofonem Cisco, můžete také přidržet a pokračovat hovor z náhlavní soupravy. Další informace naleznete v tématu Uskutečňování a přijímání hovorů pomocí náhlavní soupravy Cisco Headset 730 nebo Použití náhlavní soupravy Cisco řady 500.

1

Během telefonního hovoru klepněte na Další a pak vyberte Podržet. Seznam prostorů ukazuje, že váš hovor je přidržený .

2

Chcete-li se vrátit k přidrženému hovoru, vyberte jej ze seznamu mezer a klepněte na pokračovat.


 

V závislosti na možnostech volání, které jste nastavili, můžete hovor obnovit na stolním telefonu, stolním počítači nebo mobilním zařízení.