1

Během telefonního hovoru vyberte Další a pak vyberte Podržet. Po odložení hovoru seznam prostorů ukazuje, že je pozastaven .

2

Pokud se chcete vrátit k hovoru, vyberte ho ze seznamu mezer a pak vyberte Pokračovat.


 

V závislosti na možnostech volání, se které jste nastavili, můžete hovor obnovit na stolním telefonu, stolním počítači nebo mobilním zařízení.

Pokud jste připojeni ke sluchátkům s mikrofonem Cisco, můžete hovor z náhlavní soupravy také podržet a obnovit. Další informace naleznete v tématech Volání a odpovídání pomocí náhlavní soupravy Cisco 730 nebo Používání náhlavní soupravy Cisco řady 500.

1

Během telefonního hovoru klepněte na Další a pak vyberte Podržet. Seznam prostorů ukazuje, že hovor je pozastaven .

2

Pokud se chcete vrátit k hovoru, vyberte ho ze seznamu mezer a klepněte na Pokračovat.


 

V závislosti na možnostech volání, se které jste nastavili, můžete hovor obnovit na stolním telefonu, stolním počítači nebo mobilním zařízení.