1

Během telefonního hovoru vyberte možnost Dalšía poté vyberte možnost Přidržet. Po přidržení hovoru zobrazuje seznam prostorů, že je přidržený..

2

Chcete-li se vrátit k přidrženému hovoru, vyberte jej ze seznamu prostorů a poté vyberte možnost Pokračovat.


 

V závislosti na možnostech volání, se kterými jste byli nastaveni, můžete pokračovat v hovoru na stolním telefonu, počítači nebo mobilním zařízení.

Pokud jste připojeni k náhlavní soupravě Cisco, můžete hovor také podržet a pokračovat v něm. Další informace naleznete zde Uskutečňování a přijímání hovorů pomocí Náhlavní souprava Cisco 730 nebo Použití Náhlavní souprava Cisco řady 500 .

1

Během telefonního hovoru klepněte na možnost Dalšía poté vyberte možnost Přidržet. Seznam prostorů ukazuje, že hovor je přidržený.

2

Chcete-li se vrátit k přidrženému hovoru, vyberte jej ze seznamu prostorů a klepněte na možnost Pokračovat.


 

V závislosti na možnostech volání, se kterými jste byli nastaveni, můžete pokračovat v hovoru na stolním telefonu, počítači nebo mobilním zařízení.