1

Dok ste na telefonski razgovor, izaberite "Još "a zatim izaberite "Na čekanju". Kada stavite poziv na na čekanju, lista razmaka pokazuje da je na čekanju.

2

Da biste se vratili na svoje zadržani poziv, izaberite je sa liste razmaka, a zatim izaberite "Nastavi ".


 

U zavisnosti od opcija poziva koje ste podesiti koristili, možda ćete moći da nastavite poziv na stoni telefon radnoj površini ili mobilni uređaj.

Ako ste povezani sa Cisco slušalicama, možete da zadržite i nastavite poziv sa slušalice. Više informacija potražite u članak Upućivanje i odgovor na pozive pomoću kartice Cisco slušalica 730 ili korišćenje Cisco slušalica 500 serije.

1

Dok ste na telefonski razgovor, dodirnite "Još "a zatim izaberite "Na čekanju". Lista prostora pokazuje da je poziv na čekanju.

2

Da biste se vratili na svoje zadržani poziv, izaberite je sa liste razmaka, a zatim dodirnite Nastavi .


 

U zavisnosti od opcija poziva koje ste podesiti koristili, možda ćete moći da nastavite poziv na stoni telefon radnoj površini ili mobilni uređaj.