1

Dok ste na telefonskom pozivu, izaberite stavku Još, a zatim kliknite na dugme Zadrži. Kada pozovete na čekanje, lista razmaka pokazuje da je na čekanju.

2

Da biste se vratili na zadržani poziv, izaberite ga sa liste razmaka, a zatim izaberite stavku Nastavi.


 

U zavisnosti od opcija poziva koje ste podesili, možda ćete moći da nastavite poziv na svom stonom telefonu, radnoj površini ili mobilnom uređaju.

Ako ste povezani sa Cisco slušalicama, takođe možete da zadržite i nastavite poziv iz slušalica sa mikrofonom. Više informacija potražite u članku Pravljenje i odgovaranje na pozive pomoću Cisco slušalica 730 ili Korišćenje Cisco slušalica 500 series.

1

Dok ste na telefonskom pozivu, dodirnite Još, a zatim izaberite stavku Zadrži. Lista razmaka pokazuje da je vaš poziv na čekanju .

2

Da biste se vratili na zadržani poziv, izaberite ga sa liste razmaka, a zatim dodirnite Nastavi .


 

U zavisnosti od opcija poziva koje ste podesili, možda ćete moći da nastavite poziv na svom stonom telefonu, radnoj površini ili mobilnom uređaju.