1

Under ett telefonsamtal väljer du Mer och sedan Håll. När du har parkeringssamtalet visar utrymmeslistan att samtalet är kvar .

2

För att gå tillbaka till ditt tidigare samtal väljer du det i utrymmeslistan och väljer sedan Återuppta.


 

Beroende på vilka samtalsalternativ du har angett kan du eventuellt återuppta samtalet på din skrivbordstelefon, skrivbordet eller den mobila enheten.

Om du är ansluten till ett Cisco-headset kan du även hålla och återuppta samtalet från headsetet. Mer information finns i Ringa och besvara samtal med Cisco-headsetet 730 eller Använd ditt Cisco Headset 500-serien.

1

Under ett telefonsamtal trycker du på Mer och sedan på Håll. Din utrymmeslista visar att ditt samtal är kvar .

2

För att gå tillbaka till ditt tidigare samtal väljer du det i utrymmeslistan och knackar sedan på Återuppta.


 

Beroende på vilka samtalsalternativ du har angett kan du eventuellt återuppta samtalet på din skrivbordstelefon, skrivbordet eller den mobila enheten.