1

Under ett telefonsamtal väljer du Meroch välj sedan Parkera. När du har parkerat samtalet visas i utrymmeslistan att det är parkerat.

2

Om du vill gå tillbaka till det parkerade samtalet väljer du det i utrymmeslistan och väljer sedan Återuppta.


 

Beroende på vilka samtalsalternativ du har konfigurerats med kan du kanske återuppta samtalet på din skrivbordstelefon, skrivbord eller mobila enhet.

Om du är ansluten till ett Cisco-headset kan du även parkera och återuppta samtalet från headsetet. Mer information finns i Ringa och besvara samtal med Cisco-headset 730 eller Använd ditt Cisco-headset i 500-serien .

1

Tryck på Mer under ett telefonsamtaloch välj sedan Parkera. Din utrymmeslista visar att ditt samtal är parkerat.

2

Om du vill gå tillbaka till det parkerade samtalet väljer du det i utrymmeslistan och trycker sedan på Återuppta.


 

Beroende på vilka samtalsalternativ du har konfigurerats med kan du kanske återuppta samtalet på din skrivbordstelefon, skrivbord eller mobila enhet.