1

Počas telefonického hovoru vyberte Viaca potom vyberte Počkať. Keď hovor podržíte, váš zoznam priestorov zobrazí, že je podržaný.

2

Ak sa chcete vrátiť k podržanému hovoru, vyberte ho zo zoznamu medzier a potom vyberte Pokračovať.


 

Záležiac na možnosti volania s ktorým ste si nastavili, možno budete môcť pokračovať v hovore na svojom stolnom telefóne, stolnom počítači alebo mobilnom zariadení.

Ak ste pripojení k náhlavnej súprave Cisco, môžete hovor podržať a pokračovať v hovore z náhlavnej súpravy. Viac informácií nájdete v časti Uskutočňujte a prijímajte hovory pomocou náhlavnej súpravy Cisco 730 alebo Používajte náhlavnú súpravu Cisco 500 Series.

1

Počas telefonického hovoru klepnite na Viaca potom vyberte Počkať. Váš zoznam priestorov ukazuje, že váš hovor je podržaný.

2

Ak sa chcete vrátiť k podržanému hovoru, vyberte ho zo zoznamu medzier a potom klepnite na Pokračovať.


 

Záležiac na možnosti volania s ktorým ste si nastavili, možno budete môcť pokračovať v hovore na svojom stolnom telefóne, stolnom počítači alebo mobilnom zariadení.