1

Podczas rozmowy telefonicznej wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Wstrzymaj. Po wstrzymaniu połączenia lista spacji pokazuje, że jest ono zawieszone.

2

Aby powrócić do wstrzymane połączenie, wybierz go z listy spacji, a następnie wybierz pozycję Wznów.


 

W zależności od skonfigurowane opcje połączeń można wznowić połączenie na telefonie stacjonarnym, komputerze lub urządzeniu przenośnym.

Jeśli masz połączenie z zestawem słuchawkowym Cisco, możesz również przytrzymać i wznowić połączenie z zestawu słuchawkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego Cisco 730 lub Korzystanie z zestawu słuchawkowego Cisco serii 500.

1

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Wstrzymaj. Lista miejsc pokazuje, że połączenie jest wstrzymane.

2

Aby powrócić do wstrzymane połączenie, wybierz je z listy spacji, a następnie naciśnij pozycję Wznów.


 

W zależności od skonfigurowane opcje połączeń można wznowić połączenie na telefonie stacjonarnym, komputerze lub urządzeniu przenośnym.