1

Podczas rozmowy telefonicznej wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Wstrzymaj. Po wstrzymaniu połączenia lista spacji pokazuje, że jest ono wstrzymane.

2

Aby wrócić do wstrzymanego połączenia, wybierz je z listy spacji, a następnie wybierz pozycję Wznów.


 

W zależności od skonfigurowanych opcji połączeń możesz wznowić połączenie na telefonie stacjonarnym, komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Jeśli masz połączenie z zestawem słuchawkowym Cisco, możesz również wstrzymać i wznowić połączenie z zestawu słuchawkowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykonywanie i odbieranie połączeń przy użyciu zestawu słuchawkowego Cisco Headset 730 lub Korzystanie z zestawu słuchawkowego Cisco Headset 500 Series.

1

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Przytrzymaj. Lista spacji pokazuje, że połączenie jest wstrzymane.

2

Aby wrócić do wstrzymanego połączenia, wybierz je z listy spacji, a następnie stuknij pozycję Wznów.


 

W zależności od skonfigurowanych opcji połączeń możesz wznowić połączenie na telefonie stacjonarnym, komputerze lub urządzeniu mobilnym.