От секцията "Аналитични данни" на началната страница на вашия Webex сайт можете да видите графика на събранията, които сте хоствали наскоро, и броя на участниците в тези срещи.

Информация

Страницата "Аналитични данни" има две графики:

  • Събрания, които хоствах– Показва колко срещи сте хоствали, включително общо минути, прекарани в тези събрания. Тя включва и средната седмична стойност за броя на срещите и продължителността им.

    Щракнете върху стрелката за падащо меню над графиката, за да промените времева рамка за графиката.

  • Участници в срещи, които бях домакин— Показва колко участници са били на вашите срещи, среден брой участници и срещи с най-много и най-малко участници.

    Щракнете върху стрелката за падащо меню над графиката, за да промените времева рамка за графиката.

Страница с аналитични данни