От на Прозрения раздел на Повече функции меню в User Hub, можете да видите графика на срещите, които сте домакин наскоро, и броя на участниците в тези срещи.

Страницата Insights има две графики:

  • Срещи, които бях домакин —Показва колко срещи сте били домакин, включително общия брой минути, прекарани в тези срещи. Включва също седмичната средна стойност за броя на срещите и тяхната продължителност.

    Щракнете върху стрелката за падащо меню над графиката, за да промените времевата рамка за графиката.

  • Участници в срещи, които бях домакин —Показва колко участници са били във вашите срещи, среден брой участници и срещи с най-много и най-малко участници.

    Щракнете върху стрелката за падащо меню над графиката, за да промените времевата рамка за графиката.