ממקטע התובנות בתפריט תכונות נוספות ב-User Hub, תוכל לראות גרף של פגישות שאירחת לאחרונה ואת מספר המשתתפים בפגישות האלה.

לדף התובנות יש שני גרפים:

  • מפגשים שאירחתי — מראה כמה פגישות אירחת, כולל סך כל הדקות שהושקעו בפגישות אלו. הוא כולל גם את הממוצע השבועי של מספר הפגישות ומשך הזמן שלהן.

    לחץ על החץ הנפתח מעל הגרף כדי לשנות את מסגרת הזמן של הגרף.

  • משתתפים במפגשים שאירחתי — מראה כמה משתתפים היו בפגישות שלך, מספר ממוצע של משתתפים ופגישות עם הכי הרבה ופחות משתתפים.

    לחץ על החץ הנפתח מעל הגרף כדי לשנות את מסגרת הזמן של הגרף.