מהמקטע נתוני שימוש בדף הבית של אתר Webex שלך , באפשרותך לראות גרף של פגישות שאירחת לאחרונה ואת מספר המשתתפים בפגישות אלה.

תובנות

דף התובנות כולל שני גרפים:

  • פגישות שאירחתי– מראה כמה פגישות אירחת, כולל סך הדקות שבילית בפגישות אלה. הוא כולל גם את הממוצע השבועי של מספר הפגישות ומשך הזמן שלהן.

    לחץ על החץ הנפתח מעל הגרף כדי לשנות את מסגרת הזמן של הגרף.

  • משתתפים בפגישות שאירחתי– מראה כמה משתתפים היו בפגישות שלך, מספר משתתפים ממוצע ופגישות עם הכי הרבה משתתפים והכי מעט משתתפים.

    לחץ על החץ הנפתח מעל הגרף כדי לשנות את מסגרת הזמן של הגרף.

דף תובנות