Fra den Innsikt delen av Flere funksjoner i User Hub, kan du se en graf over møtene du nylig var vert for, og antall deltakere i disse møtene.

Innsikt-siden har to grafer:

  • Møter jeg var vert for– viser hvor mange møter du har vært vert for, inkludert totalt antall minutter brukt i disse møtene. Det inkluderer også det ukentlige gjennomsnittet for antall møter og varighet.

    Klikk på rullegardinpilen over diagrammet for å endre tidsrammen for diagrammet.

  • Deltakere i møter jeg var vert for– viser hvor mange deltakere som deltok i møtene dine, gjennomsnittlig antall deltakere og møter med flest og færrest deltakere.

    Klikk på rullegardinpilen over diagrammet for å endre tidsrammen for diagrammet.