Z Insights časť Viac funkcií v User Hub, môžete vidieť graf stretnutí, ktoré ste nedávno hostili, a počet účastníkov týchto stretnutí.

Stránka Štatistiky obsahuje dva grafy:

  • Stretnutia, ktoré som organizoval– Zobrazuje počet stretnutí, ktoré ste hostili, vrátane celkového počtu minút strávených na týchto stretnutiach. Zahŕňa aj týždenný priemer počtu stretnutí a ich trvania.

    Kliknutím na rozbaľovaciu šípku nad grafom zmeníte časový rámec grafu.

  • Účastníci stretnutí, ktoré som hostil— Zobrazuje počet účastníkov na vašich stretnutiach, priemerný počet účastníkov a stretnutia s najväčším a najmenším počtom účastníkov.

    Kliknutím na rozbaľovaciu šípku nad grafom zmeníte časový rámec grafu.