U odeljku "Uvidi" na matičnoj stranici Webex lokacije možete da vidite grafikon sastanaka čiji ste domaćini nedavno i broj učesnika na tim sastancima.

Uvidi

Stranica "Uvidi" ima dva grafikona:

  • Sastanci koje samhostovao – Prikazuje koliko ste sastanaka bili domaćini, uključujući i ukupne minute provedene na tim sastancima. Takođe uključuje nedeljni prosek broja sastanaka i njihovog trajanja.

    Kliknite na strelicu padajućeg menija iznad grafikona da biste promenili vremenski okvir za grafikon.

  • Učesnici sastanaka koje sam vodio– Pokazuje koliko je učesnika bilo na vašim sastancima, prosečan broj učesnika i sastanke sa najviše i najmanje učesnika.

    Kliknite na strelicu padajućeg menija iznad grafikona da biste promenili vremenski okvir za grafikon.

Stranica "Uvidi"