U odeljku "Uvidi" u meniju "Još funkcija" na platformi User Hub možete da vidite grafikon sastanaka koje ste nedavno organizovali i broja učesnika na tim sastancima.

Stranica Sa uvidima ima dva grafikona:

  • Sastanci koje sam organizovao—Prikazuje koliko ste sastanaka organizovali, uključujući ukupno minuta provedenih na tim sastancima. Takođe, obuhvata nedeljni prosek za broj sastanaka i njihovo trajanje.

    Kliknite na padajuću strelicu iznad grafikona da biste promenili vremenski okvir za grafikon.

  • Učesnici na sastancima koje sam organizovao/la – prikazuje koliko je učesnika bilo na vašim sastancima, prosečan broj učesnika i sastanaka sa najviše i manje učesnika.

    Kliknite na padajuću strelicu iznad grafikona da biste promenili vremenski okvir za grafikon.