W sekcji Insights na stronie głównej witryny sieci Webex można wyświetlić wykres ostatnio organizowanych spotkań oraz liczbę uczestników tych spotkań.

Informacje

Strona Insights zawiera dwa wykresy:

  • Spotkania, które prowadziłem— pokazuje, ile spotkań zorganizowałeś, w tym łączną liczbę minut spędzonych na tych spotkaniach. Obejmuje również średnią tygodniową liczbę spotkań i czas ich trwania.

    Kliknij strzałkę listy rozwijanej nad wykresem, aby zmienić przedział czasowy wykresu.

  • Uczestnicy spotkań, które prowadziłem— pokazuje, ilu uczestników było uczestnikami spotkań, średnia liczba uczestników oraz spotkania z największą liczbą i najmniejszą liczbą uczestników.

    Kliknij strzałkę listy rozwijanej nad wykresem, aby zmienić przedział czasowy wykresu.

Strona Statystyki