W sekcji Insights menu More features (Więcej funkcji) w usłudze User Hub można zobaczyć wykres ostatnio organizowanych spotkań i liczbę uczestników tych spotkań.

Strona Statystyki zawiera dwa wykresy:

  • Spotkania, które prowadziłem — pokazuje liczbę hostowanych spotkań, w tym łączną liczbę minut spędzonych na tych spotkaniach. Zawiera również tygodniową średnią liczbę spotkań i czas ich trwania.

    Kliknij strzałkę listy rozwijanej nad wykresem, aby zmienić ramy czasowe wykresu.

  • Uczestnicy spotkań, które prowadziłem — Pokazuje liczbę uczestników Twoich spotkań, średnią liczbę uczestników oraz spotkania z największą i najmniejszą liczbą uczestników.

    Kliknij strzałkę listy rozwijanej nad wykresem, aby zmienić ramy czasowe wykresu.