Din secțiunea Statistici a paginii de pornire a site-ului Webex, puteți vedea un grafic al întâlnirilor pe care le-ați găzduit recent și numărul de participanți la întâlnirile respective.

Detalii

Pagina Statistici are două grafice:

  • Întâlniri pecare le-am găzduit – Arată câte întâlniri ați găzduit, inclusiv minutele totale petrecute în acele întâlniri. Acesta include, de asemenea, media săptămânală a numărului de întâlniri și a duratelor acestora.

    Faceți clic pe săgeata verticală de deasupra graficului pentru a modifica intervalul de timp pentru grafic.

  • Participanți la întâlnirile pecare le-am găzduit – Arată câți participanți au fost la întâlnirile dvs., numărul mediu de participanți și întâlnirile cu cei mai mulți și cei mai puțini participanți.

    Faceți clic pe săgeata verticală de deasupra graficului pentru a modifica intervalul de timp pentru grafic.

Pagina Statistici