I avsnittet Insights i menyn Fler funktioner i användarhubben kan du se ett diagram över möten som du nyligen var värd för och antalet deltagare i dessa möten.

Sidan Insikter har två diagram:

  • Möten som jag var värd – Visar hur många möten du har varit värd, inklusive totalt antal minuter som spenderats under mötena. Den inkluderar även veckogenomsnittet för antalet möten och deras varaktighet.

    Klicka på rullgardinspilen ovanför diagrammet för att ändra tidsperioden för diagrammet.

  • Deltagare i möten som jag varit värd – Visar hur många deltagare som var i dina möten, genomsnittligt antal deltagare och möten med flest respektive färst deltagare.

    Klicka på rullgardinspilen ovanför diagrammet för att ändra tidsperioden för diagrammet.