User Hub’daki More features menüsünün Insights bölümünden yakın zamanda düzenlediğiniz toplantıların ve bu toplantılardaki katılımcı sayısının grafiğini görebilirsiniz.

Analizler sayfasında iki grafik bulunur:

  • Ev sahipliği yaptığım toplantılar —Bu toplantılarda harcanan toplam dakika dahil olmak üzere kaç toplantı düzenlediğinizi gösterir. Ayrıca toplantı sayısı ve süreleri için haftalık ortalamayı da içerir.

    Grafiğin zaman çerçevesini değiştirmek için grafiğin yukarısındaki açılır oku tıklayın.

  • Ev sahipliği yaptığım toplantılara katılanlar —Toplantılarınızda kaç katılımcı olduğunu, ortalama katılımcı sayısını ve en çok ve en az katılımcının olduğu toplantıları gösterir.

    Grafiğin zaman çerçevesini değiştirmek için grafiğin yukarısındaki açılır oku tıklayın.