Webex Ana Sayfa'nız ile ilgili Bilgiler bölümünde, yakın zamanda toplantı sahibi olarak toplantı sahibilik yapan toplantıların grafiğini ve bu toplantılarda katılımcıların sayısını görebilirsiniz.

Insights

Bilgiler sayfasında iki grafik vardır:

  • Sahibi olduğu toplantılar - Bu toplantılara harcanan toplam dakika dahilolmak üzere, kaç toplantının sahiplik yaptıklarını gösterir. Toplantı sayısı ve sürelerinin haftalık ortalamasını da içerir.

    Grafiğin zaman dilimini değiştirmek için grafiğin üzerindeki açılır oka tıklayın.

  • Sahibi olduğu toplantılarda yer alan katılımcılar -Toplantılarında kaç katılımcı olduğunu, ortalama katılımcı sayısını ve en ve en azkatılımcının olduğu toplantıları gösterir.

    Grafiğin zaman dilimini değiştirmek için grafiğin üzerindeki açılır oka tıklayın.

Bilgiler sayfası