Od the Uvidi odjeljak od Više značajki izborniku u User Hubu, možete vidjeti grafikon sastanaka koje ste nedavno ugostili i broj sudionika na tim sastancima.

Stranica Uvidi ima dva grafikona:

  • Sastanci koje sam vodio —Pokazuje koliko ste sastanaka bili domaćini, uključujući ukupne minute provedene na tim sastancima. Također uključuje tjedni prosjek za broj sastanaka i njihovo trajanje.

    Kliknite padajuću strelicu iznad grafikona da biste promijenili vremenski okvir za grafikon.

  • Sudionici sastanaka kojima sam bio domaćin —Pokazuje koliko je sudionika bilo na vašim sastancima, prosječan broj sudionika i sastanke s najviše i najmanje sudionika.

    Kliknite padajuću strelicu iznad grafikona da biste promijenili vremenski okvir za grafikon.