U odjeljku Uvidi na početnoj stranici web-mjesta možete vidjeti grafikon sastanaka koje ste nedavno ugostili i broj sudionika tih sastanaka.

Pojedinosti

Stranica Uvidi sadrži dva grafikona:

  • Sastanci koje sam vodio– prikazuje koliko ste sastanaka organizirali, uključujući ukupne minute provedene u tim sastancima. Uključuje i tjedni prosjek broja sastanaka i njihova trajanja.

    Kliknite strelicu padajućeg izbornika iznad grafikona da biste promijenili vremenski okvir grafikona.

  • Sudionici sastanaka koje sam organizirao– pokazuje koliko je sudionika bilo na sastancima, prosječan broj sudionika i sastanke s najviše i najmanje sudionika.

    Kliknite strelicu padajućeg izbornika iznad grafikona da biste promijenili vremenski okvir grafikona.

Stranica Uvidi