In het gedeelte Inzichten van het menu Meer functies in User Hub ziet u een grafiek met vergaderingen die u onlangs hebt gehost en het aantal deelnemers aan die vergaderingen.

De pagina Insights bevat twee grafieken:

  • Vergaderingen die ik heb gehost —Geeft weer hoeveel vergaderingen u hebt gehost, inclusief het totale aantal minuten dat aan die vergaderingen is besteed. Het bevat ook het wekelijkse gemiddelde voor het aantal vergaderingen en de duur ervan.

    Klik op de vervolgkeuzepijl boven de grafiek om het tijdsbestek voor de grafiek te wijzigen.

  • Deelnemers aan vergaderingen die ik heb gehost —Geeft aan hoeveel deelnemers er aan uw vergaderingen waren, het gemiddelde aantal deelnemers en de vergaderingen met de meeste en de minste deelnemers.

    Klik op de vervolgkeuzepijl boven de grafiek om het tijdsbestek voor de grafiek te wijzigen.