Тази функция се поддържа от Webex Meetings и Webex Webinars. В приложението Webex тази функция е достъпна на нашата готова за видео Mesh платформа за срещи.

Максимум 100 прекъсване на сесиите може да се добави към срещата.

1

Ако Задачи на сесията диалоговият прозорец все още не е отворен, щракнете Пробивни сесии за да го отворите.

Бутон за пробивни сесии

 

Само един хост или кохост може да има Разпределение на сесията отворен диалогов прозорец наведнъж.

2

Изберете да добавите, преименувате или изтриете сесия за прекъсване:

 • За да добавите сесия за прекъсване, щракнете Добавете сесияи след това въведете ново име за сесията или натиснете Въведете за да използвате името по подразбиране.
  Добавяне на сесия

  Назначете участници в тази сесия или преместете участници от друга сесия в тази.

 • За да преименувате сесия за прекъсване, задръжте курсора на мишката върху името на сесията, щракнете Преименуванеи след това въведете ново име.
  Преименувайте сесията за прекъсване
 • За да изтриете сесия за прекъсване, задръжте курсора на мишката над сесията за прекъсване и след това щракнете Изтрий.

  Всички участници в сесията няма да бъдат назначени.

1

Докоснете Повече опций Още опции > Пробивна сесия.


 

Ако Пробивна сесия бутонът е недостъпен, някой друг редактира сесиите за прекъсване. Попитайте домакина или съдомакина дали правят промени.

2

За да добавите сесия за прекъсване, докоснете Добавете или Добавяне на сесияи след това въведете ново име за сесията или докоснете Запазване за да използвате името по подразбиране.

 • За да добавите сесия за прекъсване, докоснете Добавете или Добавяне на сесияи след това въведете ново име за сесията или докоснете Запазване за да използвате името по подразбиране.
  Добавяне на сесия

  Назначете участници в тази сесия или преместете участници от друга сесия в тази.

 • За да преименувате сесия за прекъсване, докоснете до името на сесията докоснете Преименуване, въведете ново име и след това докоснете Запазване.
  Преименувайте сесията за прекъсване
 • За да изтриете сесия за прекъсване, докоснете до името на сесията и след това докоснете Изтриване на сесия.
1

Докоснете Повече опций > Разширено > Пробивна сесия.


 

Ако Пробивна сесия бутонът е недостъпен, някой друг редактира сесиите за прекъсване. Попитайте домакина или съдомакина дали правят промени.

2

Изберете да добавите, преименувате или изтриете сесия за прекъсване:

 • За да добавите сесия за прекъсване, докоснете Добавете сесия.
 • За да преименувате сесия за прекъсване, докоснете до името на сесията докоснете Преименуване, въведете ново име и след това докоснете Добре.
 • За да изтриете сесия за прекъсване, докоснете до името на сесията и след това докоснете Изтриване на сесия.