Denne funksjonen støttes på Webex Meetings og Webex Webinarer. På Webex-appen er denne funksjonen tilgjengelig på vår Video Mesh-klare møteplattform.

Maksimalt 100 breakout økter kan legges til møtet.

1

Hvis dialogboksen Tilordning av separatøkter ikke allerede er åpen, klikker du på Separatøkter for å åpne den.

Separatøkter-knapp

 

Bare én vert eller medvert kan ha dialogboksen Tilordning av separatøkt åpen om gangen.

2

Velg å legge til, gi nytt navn til eller slette en breakout-økt:

 • For å legge til en breakout-økt, klikk Legg til økt, og skriv deretter inn et nytt navn for økten eller trykk Tast inn for å bruke standardnavnet.
  Legg til økt

  Tildel deltakere til denne økten eller flytte deltakere fra en annen økt til denne.

 • For å gi nytt navn til en breakout-økt, hold musepekeren over øktnavnet, klikk Gi nytt navn, og skriv deretter inn et nytt navn.
  Gi nytt navn til breakout-økt
 • For å slette en breakout-økt, hold musepekeren over breakout-økten og klikk deretter Slett.

  Alle deltakere i økten vil bli opphevet.

1

Trykk på Flere alternativer Flere alternativer > Separatøkt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

For å legge til en breakout-økt, trykk Legge til eller Legg til økt, og skriv deretter inn et nytt navn for økten eller trykk Lagre for å bruke standardnavnet.

 • For å legge til en breakout-økt, trykk Legge til eller Legg til økt, og skriv deretter inn et nytt navn for økten eller trykk Lagre for å bruke standardnavnet.
  Legg til økt

  Tildel deltakere til denne økten eller flytte deltakere fra en annen økt til denne.

 • For å gi nytt navn til en breakout-økt, trykk ved siden av øktnavnet, trykk Gi nytt navn, skriv inn et nytt navn og trykk deretter på Lagre.
  Gi nytt navn til breakout-økt
 • For å slette en breakout-økt, trykk ved siden av øktnavnet, og trykk deretter på Slett økt.
1

Trykk på Flere valg > Avansert > Breakout-økt.


 

Hvis Separatøkt-knappen ikke er tilgjengelig, redigerer noen andre separatøktene. Spør verten eller medverten om de gjør endringer.

2

Velg å legge til, gi nytt navn til eller slette en breakout-økt:

 • For å legge til en breakout-økt, trykk Legg til økt.
 • For å gi nytt navn til en breakout-økt, trykk ved siden av øktnavnet trykker du på Gi nytt navn, skriv inn et nytt navn og trykk deretter på OK.
 • For å slette en breakout-økt, trykk ved siden av øktnavnet, og trykk deretter på Slett økten.