Ova značajka je podržana na Webex sastancima i Webex Webinars. U aplikaciji Webex ova je značajka dostupna na našoj platformi za sastanke spremne za video mrežu.

Sastanku se može dodati najviše 100 breakout sesija.

1

Ako dijaloški okvir Dodjela sesija proboja već nije otvoren, kliknite Sesije proboja da biste ga otvorili.

Tipka Breakout sesije

 

Samo jedan domaćin ili sudomaćin može istovremeno otvoriti dijaloški okvir za dodjelu sesije proboja.

2

Odaberite dodavanje, preimenovanje ili brisanje sesije proboja:

 • Da biste dodali sesiju proboja, kliknite Dodaj sesiju, a zatim unesite novi naziv sesije ili pritisnite Enter za korištenje zadanog naziva.
  Dodaj sesiju

  Dodijelite sudionike ovoj sesiji ili premjestite sudionike iz druge sesije u ovu.

 • Da biste preimenovali sesiju proboja, postavite pokazivač miša iznad naziva sesije, kliknite Preimenuj i zatim unesite novo ime.
  Preimenuj sesiju proboja
 • Da biste izbrisali sesiju proboja, držite pokazivač miša iznad sesije proboja, a zatim kliknite Izbriši.

  Svi sudionici sesije neće biti dodijeljeni.

1

Dodirnite Više opcija Više opcija > Sesija proboja.


 

Ako gumb Sesija proboja nije dostupan, netko drugi uređuje sesije proboja. Pitajte domaćina ili sudomaćina jesu li unijeli izmjene.

2

Da biste dodali sesiju proboja, dodirnite Dodaj ili Dodaj sesiju, a zatim unesite novi naziv sesije ili dodirnite Spremi kako biste upotrijebili zadani naziv.

 • Da biste dodali sesiju proboja, dodirnite Dodaj ili Dodaj sesiju, a zatim unesite novi naziv sesije ili dodirnite Spremi kako biste upotrijebili zadani naziv.
  Dodaj sesiju

  Dodijelite sudionike ovoj sesiji ili premjestite sudionike iz druge sesije u ovu.

 • Da biste preimenovali sesiju proboja, dodirnite pored naziva sesije, dodirnite Preimenuj, unesite novo ime i zatim dodirnite Spremi.
  Preimenuj sesiju proboja
 • Da biste izbrisali sesiju proboja, dodirnite pored naziva sesije, a zatim dodirnite Izbriši sesiju.
1

Dodirnite Više opcija > Napredno > Sesija proboja.


 

Ako gumb Sesija proboja nije dostupan, netko drugi uređuje sesije proboja. Pitajte domaćina ili sudomaćina jesu li unijeli izmjene.

2

Odaberite dodavanje, preimenovanje ili brisanje sesije proboja:

 • Da biste dodali sesiju proboja, dodirnite Dodaj sesiju.
 • Da biste preimenovali sesiju proboja, dodirnite pored naziva sesije, dodirnite Preimenuj, unesite novo ime i zatim dodirnite OK.
 • Da biste izbrisali sesiju proboja, dodirnite pored naziva sesije, a zatim dodirnite Izbriši sesiju.