Deze functie wordt ondersteund op Webex Meetings webinars van Webex. Op de Webex-app is deze functie beschikbaar op ons vergaderingsplatform dat is voorbereid op video mesh.

Er kunnen maximaal 100 deelsessies worden toegevoegd aan een vergadering.

1

Als de deelsessietoewijzingen dialoogvenster nog niet zijn geopend, klikt u op Deelsessies om deze te openen.

Knop Deelsessies

 

Alleen één host of cohost kan de toewijzing van deelsessies dialoogvenster tegelijk openen.

2

Kies of u een bestand wilt toevoegen, hernoemen of deelsessie:

 • Als u een wachtwoord deelsessie, klikt u op Sessie toevoegen en voert u een nieuwe naam in voor de sessie. U kunt ook op Enter drukken om de standaardnaam te gebruiken.
  Sessie toevoegen

  Wijs deelnemers toe aan deze sessie of verplaats deelnemers van een andere sessie naar deze.

 • Als u een naam deelsessie wijzigen, beweegt u de muis over de sessienaam, klikt u op Hernoemen en voert u een nieuwe naam in.
  Naam deelsessie
 • Als u een bestand deelsessie, beweegt u uw muis over deelsessie en klikt u op Verwijderen.

  De deelnemers aan de sessie worden niet toegewezen.

1

Tik op Meer > Meer opties deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies. Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Als u een wachtwoord deelsessie, tikt u op Toevoegen of Sessie toevoegen. Vervolgens voert u een nieuwe naam in voor de sessie of tikt u op Opslaan om de standaardnaam te gebruiken.

 • Als u een wachtwoord deelsessie, tikt u op Toevoegen of Sessie toevoegen. Vervolgens voert u een nieuwe naam in voor de sessie of tikt u op Opslaan om de standaardnaam te gebruiken.
  Sessie toevoegen

  Wijs deelnemers toe aan deze sessie of verplaats deelnemers van een andere sessie naar deze.

 • Als u een naam deelsessie wijzigen, tikt u op ... naast de sessienaam, tikt u op Naam wijzigen, voert u een nieuwe naam in en tikt u vervolgens op Opslaan.
  Naam deelsessie
 • Als u een vergadering deelsessie, tikt u op ... naast de sessienaam en tikt u vervolgens op Sessie verwijderen.
1

Tik op Meer opties > Geavanceerde > deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies. Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Kies of u een bestand wilt toevoegen, hernoemen of deelsessie:

 • Als u een sessie deelsessie, tikt u op Sessie toevoegen.
 • Als u een naam deelsessie vergadering, tikt u op ... naast de sessienaam, tikt u op Naam wijzigen, voert u een nieuwe naam in en tikt u vervolgens op OK.
 • Als u een vergadering deelsessie, tikt u op ... naast de sessienaam en tikt u vervolgens op Sessie verwijderen.