Ova funkcija je podržana na Vebeks sastancima i Vebeks Vebinarima. U aplikaciji Webex, ova funkcija je dostupna na našoj platformi za sastanke spremne za video mrežu.

Sastanku se može dodati najviše 100 sesija proboja.

1

Ako dijalog za dodeljivanje sesija proboja već nije otvoren, kliknite na sesije proboja da biste ga otvorili.

Dugme za prekid sesija

 

Samo jedan domaćin ili pomoćni domaćin mogu istovremeno da otvore dijalog za dodelu sesije proboja.

2

Izaberite da dodate, preimenujete ili izbrišete sesiju proboja:

 • Da biste dodali sesiju proboja, kliknite na Dodaj sesiju, a zatim unesite novi naziv sesije ili pritisnite Enter da biste koristili podrazumevani naziv.
  Dodaj sesiju

  Dodelite učesnike ovoj sesiji ili premestite učesnike iz druge sesije u ovu.

 • Da biste preimenovali sesiju proboja, postavite pokazivač miša iznad imena sesije, kliknite na Preimenuj, a zatim unesite novo ime.
  Preimenuj sesiju proboja
 • Da biste izbrisali sesiju proboja, držite pokazivač miša iznad sesije proboja, a zatim kliknite na Izbriši.

  Svi učesnici sesije neće biti dodeljeni.

1

Dodirnite Više opcija Još opcija > Sesija proboja.


 

Ako dugme Sesija proboja nije dostupno, neko drugi uređuje sesije proboja. Pitajte domaćina ili sudomaćina da li unose izmjene.

2

Da biste dodali sesiju proboja, dodirnite Dodaj ili Dodaj sesiju, a zatim unesite novi naziv sesije ili dodirnite Sačuvaj da biste koristili podrazumevani naziv.

 • Da biste dodali sesiju proboja, dodirnite Dodaj ili Dodaj sesiju, a zatim unesite novi naziv sesije ili dodirnite Sačuvaj da biste koristili podrazumevani naziv.
  Dodaj sesiju

  Dodelite učesnike ovoj sesiji ili premestite učesnike iz druge sesije u ovu.

 • Da biste preimenovali sesiju proboja, dodirnite pored imena sesije, dodirnite Preimenuj, unesite novo ime, a zatim dodirnite Sačuvaj.
  Preimenuj sesiju proboja
 • Da biste izbrisali sesiju proboja, dodirnite pored naziva sesije, a zatim dodirnite Izbriši sesiju.
1

Dodirnite Više opcija > Napredna > Sesija proboja.


 

Ako dugme Sesija proboja nije dostupno, neko drugi uređuje sesije proboja. Pitajte domaćina ili sudomaćina da li unose izmjene.

2

Izaberite da dodate, preimenujete ili izbrišete sesiju proboja:

 • Da biste dodali sesiju proboja, dodirnite Dodaj sesiju.
 • Da biste preimenovali sesiju proboja, dodirnite pored imena sesije, dodirnite Preimenuj, unesite novo ime, a zatim dodirnite U redu.
 • Da biste izbrisali sesiju proboja, dodirnite pored naziva sesije, a zatim dodirnite Izbriši sesiju.