Ta funkcja jest obsługiwana w Webex Meetings i Webex Webinars. W aplikacji Webex ta funkcja jest dostępna na naszej platformie spotkań obsługującej technologię Video Mesh.

Maksymalnie 100 sesje grupowe można dodać do spotkania.

1

Jeśli Przypisania sesji grupowych okno dialogowe nie jest jeszcze otwarte, kliknij Sesje grupowe aby go otworzyć.

Przycisk Sesje grupowe

 

Tylko jeden prowadzący lub współprowadzący może mieć Przypisanie sesji grupowej okno dialogowe otwarte na raz.

2

Wybierz, aby dodać, zmienić nazwę lub usunąć sesję grupową:

 • Aby dodać sesję grupową, kliknij Dodaj sesję , a następnie wprowadź nową nazwę sesji lub naciśnij klawisz Wprowadź aby użyć nazwy domyślnej.
  Dodaj sesję

  Przypisz uczestników do tej sesji lub przenieść uczestników z innej sesji do tej .

 • Aby zmienić nazwę sesji grupowej, najedź kursorem na nazwę sesji, kliknij Zmień nazwę , a następnie wprowadź nową nazwę.
  Zmień nazwę sesji grupowej
 • Aby usunąć sesję grupową, najedź kursorem na sesję grupową, a następnie kliknij Usuń .

  Wszyscy uczestnicy sesji zostaną anulowani.

1

Dotknij Więcej opcjiWięcej opcji > Sesja grupowa .


 

Jeśli Sesja grupowa jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje grupowe. Zapytaj prowadzącego lub współprowadzącego, czy wprowadzają zmiany.

2

Aby dodać sesję grupową, dotknij Dodaj lub Dodaj sesję , a następnie wprowadź nową nazwę sesji lub dotknij Zapisz aby użyć nazwy domyślnej.

 • Aby dodać sesję grupową, dotknij Dodaj lub Dodaj sesję , a następnie wprowadź nową nazwę sesji lub dotknij Zapisz aby użyć nazwy domyślnej.
  Dodaj sesję

  Przypisz uczestników do tej sesji lub przenieść uczestników z innej sesji do tej .

 • Aby zmienić nazwę sesji grupowej, dotknij obok nazwy sesji dotknij opcji Zmień nazwę , wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij Zapisz .
  Zmień nazwę sesji grupowej
 • Aby usunąć sesję grupową, dotknij obok nazwy sesji, a następnie dotknij Usuń sesję .
1

Dotknij Więcej opcji > Zaawansowane > Sesja grupowa .


 

Jeśli Sesja grupowa jest niedostępny, ktoś inny edytuje sesje grupowe. Zapytaj prowadzącego lub współprowadzącego, czy wprowadzają zmiany.

2

Wybierz, aby dodać, zmienić nazwę lub usunąć sesję grupową:

 • Aby dodać sesję grupową, dotknij Dodaj sesję .
 • Aby zmienić nazwę sesji grupowej, dotknij obok nazwy sesji dotknij opcji Zmień nazwę , wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij OK .
 • Aby usunąć sesję grupową, dotknij obok nazwy sesji, a następnie dotknij Usuń sesję .