След като разрешите споделянето на участници за вашите Webex сайтове, домакините могат да изберат дали да позволят на участниците да споделят в своите събрания.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Опции за сайта проверете Разрешаване на участниците да споделят в събрания(само събрания).

Когато премахнете отметката от това квадратче, следните настройки не са налични:

  • Първият участник, който ще се присъедини, ще бъде водещият (при насрочване на събрание)

  • Всеки, който може да споделя (в менюто "Участник" на домакина по време на събрание)

Когато премахнете отметката от това квадратче, участниците могат да споделят, ако хостът им присвои ролята на Водещ.

След като разрешите споделянето на участници за вашите Webex сайтове, домакините могат да изберат дали да позволят на участниците да споделят в своите събрания.

1

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.com, отидете на Услуги и под Събрания , изберете Сайт .

2

Изберете webex сайта, за който искате да промените настройките, след което изберете Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

В секцията Опции за сайта проверете Разрешаване на участниците да споделят в събрания(само събрания).

Когато премахнете отметката от това квадратче, следните настройки не са налични:

  • Първият участник, който ще се присъедини, ще бъде водещият (при насрочване на събрание)

  • Всеки, който може да споделя (в менюто "Участник" на домакина по време на събрание)

Когато премахнете отметката от това квадратче, участниците могат да споделят, ако хостът им присвои ролята на Водещ.