След като активирате споделянето на участници за вашите Webex сайтове, домакините могат да изберат дали да разрешат на участниците да споделят в своите срещи.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В Опции на сайта раздел, проверете Позволете на участниците да споделят в срещи (само за срещи) .

Когато премахнете отметката от това поле за отметка, следните настройки не са налични:

  • Първият присъстващ ще се присъедини ще бъде водещият (при насрочване на среща)

  • Всеки може да сподели (в хоста Участник меню по време на среща)

Когато премахнете отметката от това поле за отметка, присъстващите могат да споделят, ако домакинът им присвои ролята на презентатор.

След като активирате споделянето на участници за вашите Webex сайтове, домакините могат да изберат дали да разрешат на участниците да споделят в своите срещи.

1

От изглед на клиента в https:// / admin.webex.com , отидете на Услуги и под Срещи , изберете Сайт .

2

Изберете сайт на Webex , за който искате да промените настройките, и след това изберете Конфигуриране на сайта .

3

Под Общи настройки изберете Опции на сайта.

4

В Опции на сайта раздел, проверете Позволете на участниците да споделят в срещи (само за срещи) .

Когато премахнете отметката от това поле за отметка, следните настройки не са налични:

  • Първият присъстващ ще се присъедини ще бъде водещият (при насрочване на среща)

  • Всеки може да сподели (в хоста Участник меню по време на среща)

Когато премахнете отметката от това поле за отметка, присъстващите могат да споделят, ако домакинът им присвои ролята на презентатор.