Po włączeniu udostępniania uczestników w witrynach sieci Web gospodarze mogą wybrać, czy zezwolić uczestnikom na udział w spotkaniach.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje witryny zaznacz opcję Zezwalaj uczestnikom na udostępnianie w spotkaniach (tylkospotkania).

Po odznaczeniu tego pola wyboru następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Pierwszym uczestnikiem, który dołączy, będzie prezenter (podczas planowania spotkania)

  • Każdy może udostępnić (w menu Uczestnik gospodarza podczas spotkania)

Po odznaczeniu tego pola wyboru uczestnicy mogą udostępniać, jeśli gospodarz przypisze im rolę prezentera.

Po włączeniu udostępniania uczestników w witrynach sieci Web gospodarze mogą wybrać, czy zezwolić uczestnikom na udział w spotkaniach.

1

Z widoku klienta w https:/ / admin.webex.comprzejdź do Usługi i w obszarze Spotkania wybierz pozycję Witryna.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

W sekcji Opcje witryny zaznacz opcję Zezwalaj uczestnikom na udostępnianie w spotkaniach (tylkospotkania).

Po odznaczeniu tego pola wyboru następujące ustawienia nie są dostępne:

  • Pierwszym uczestnikiem, który dołączy, będzie prezenter (podczas planowania spotkania)

  • Każdy może udostępnić (w menu Uczestnik gospodarza podczas spotkania)

Po odznaczeniu tego pola wyboru uczestnicy mogą udostępniać, jeśli gospodarz przypisze im rolę prezentera.