Nakon što omogućite deljenje učesnika za Webex lokacije, domaćini mogu da odaberu da li će dozvoliti učesnicima da dele sastanke.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije proverite opciju Dozvoli učesnicima da dele sastanke (samo sastanke).

Kada opozovite izbor u ovom polju za potvrdu, sledeće postavke nisu dostupne:

  • Prvi učesnik koji će se pridružiti biće prezenter (prilikom zakazivanja sastanka)

  • Svako može da deli (u meniju "Učesnik domaćina" tokom sastanka)

Kada opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, učesnici mogu da dele ako im domaćin dodeli ulogu prezentera.

Nakon što omogućite deljenje učesnika za Webex lokacije, domaćini mogu da odaberu da li će dozvoliti učesnicima da dele sastanke.

1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ / admin.webex.com, idite na Usluge i u okviru Sastanci izaberite Sajt .

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije proverite opciju Dozvoli učesnicima da dele sastanke (samo sastanke).

Kada opozovite izbor u ovom polju za potvrdu, sledeće postavke nisu dostupne:

  • Prvi učesnik koji će se pridružiti biće prezenter (prilikom zakazivanja sastanka)

  • Svako može da deli (u meniju "Učesnik domaćina" tokom sastanka)

Kada opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, učesnici mogu da dele ako im domaćin dodeli ulogu prezentera.