Nakon što omogućite deljenje učesnika za Webex lokacije, organizatori mogu da odaberu da li će dozvoliti učesnicima da dele na svojim sastancima.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije lokacije potvrdite izbor opcije "Dozvoli učesnicima da dele na sastancima (važi samo za Meetings).

Kada poništite izbor polje za potvrdu, sledeće postavke nisu dostupne:

  • Prvi učesnik koji se pridruži će biti izlagač (prilikom zakazivanja sastanka)

  • Svako može da deli (u meniju učesnika organizatora tokom sastanka)

Kada opozovete izbor ove polje za potvrdu, učesnici mogu da dele ako im organizator dodeli ulogu izlagača.

Nakon što omogućite deljenje učesnika za Webex lokacije, organizatori mogu da odaberu da li će dozvoliti učesnicima da dele na svojim sastancima.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https:/ / admin.webex.com idite na usluge i u okviru "Sastanci" izaberite lokaciju.

2

Izaberite Webex sajt za koju želite da promenite podešavanja, a zatim izaberite "Konfiguriši lokaciju".

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije potvrdite izbor opcije "Dozvoli učesnicima da dele na sastancima (važi samo za Meetings).

Kada poništite izbor polje za potvrdu, sledeće postavke nisu dostupne:

  • Prvi učesnik koji se pridruži će biti izlagač (prilikom zakazivanja sastanka)

  • Svako može da deli (u meniju učesnika organizatora tokom sastanka)

Kada opozovete izbor ove polje za potvrdu, učesnici mogu da dele ako im organizator dodeli ulogu izlagača.