Po povolení zdieľania účastníkov pre vaše webové stránky Webex si hostitelia môžu vybrať, či povolia účastníkom zdieľať ich stretnutia.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

V Možnosti lokality oddiel, skontrolujte Povoliť účastníkom zdieľať na stretnutiach (iba stretnutia).

Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, nasledujúce nastavenia nebudú k dispozícii:

  • Prvým účastníkom, ktorý sa pripojí, bude moderátor (pri plánovaní stretnutia)

  • Ktokoľvek môže zdieľať (v hostiteľovi Účastník menu počas stretnutia)

Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, účastníci môžu zdieľať, ak im hostiteľ priradí rolu prezentujúceho.

Po povolení zdieľania účastníkov pre vaše webové stránky Webex si hostitelia môžu vybrať, či povolia účastníkom zdieľať ich stretnutia.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby a pod Stretnutia, vyberte stránky.

2

Vyberte webovú lokalitu Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a potom vyberte Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

V Možnosti lokality oddiel, skontrolujte Povoliť účastníkom zdieľať na stretnutiach (iba stretnutia).

Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, nasledujúce nastavenia nebudú k dispozícii:

  • Prvým účastníkom, ktorý sa pripojí, bude moderátor (pri plánovaní stretnutia)

  • Ktokoľvek môže zdieľať (v hostiteľovi Účastník menu počas stretnutia)

Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, účastníci môžu zdieľať, ak im hostiteľ priradí rolu prezentujúceho.