Jakmile povolíte sdílení účastníků pro své weby Webex, hostitelé si mohou vybrat, zda účastníkům povolí sdílení na svých schůzkách.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit účastníkům sdílet na schůzkách (pouze schůzky).

Když zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou k dispozici následující nastavení:

  • První účastník, který se připojí, bude přednášející (při plánování schůzky)

  • Kdokoli může sdílet (v nabídce Účastník hostitele během schůzky)

Když zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, účastníci mohou sdílet, pokud jim hostitel přiřadí roli přednášejícího.

Jakmile povolíte sdílení účastníků pro své weby Webex, hostitelé si mohou vybrat, zda účastníkům povolí sdílení na svých schůzkách.

1

V zobrazení zákazníka na stránce https:/ / admin.webex.com, přejděte do nabídky Služby a v části Schůzky vyberte možnost Web.

2

Vyberte web služby Webex, pro který chcete změnit nastavení, a poté vyberte možnost Konfigurovat web.

3

V nabídce Společná nastavení vyberte volbu Možnosti webu.

4

V části Možnosti webu zaškrtněte políčko Povolit účastníkům sdílet na schůzkách (pouze schůzky).

Když zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou k dispozici následující nastavení:

  • První účastník, který se připojí, bude přednášející (při plánování schůzky)

  • Kdokoli může sdílet (v nabídce Účastník hostitele během schůzky)

Když zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, účastníci mohou sdílet, pokud jim hostitel přiřadí roli přednášejícího.